Ettevõtte riskijuhtimine

Ilma riske teadmata on eesmärkide saavutamine nagu loto - ehk veab.

MindUp Systems loob sulle sinu organisatsiooni eesmärkidest lähtuva riskijuhtimise süsteemi ja aitab selle juurutada organisatsioonikultuuri. 

Ka headel aegadel on eesmärkide saavutamine keeruline. Mis raskel ajal saab? Võta meiega ühendust, räägi meile oma mured ja me aitame sind.

ETTEVÕTTELE

Riskijuhtimise süsteem loomine

Kriisijuhtimise süsteemi loomine

Toimepidevuse tagamine

Objektikaitse plaani koostamine

Riigikaitseülesande täitmine

Kriisiplaani koostamine

Kriisiõppuse korraldamine

Ettevõtte riskijuhtimise süsteem

Igal asutusel on seatud eesmärgid, mida soovitakse saavutada ning iga eesmärgi saavutamist mõjutavad riskid. Riskide maandamiseks on olulised nii asutuse juhtkonna tegevus, riskijuhtimine ja riskide maandamine kui ka tegevuste elluviimise kontrollimiseks mõeldud sisekontrollisüsteem. Kokku moodustab see RISKIJUHTIMISSÜSTEEMI.

Riskijuhtimise olulised elemendid on:

  1. riskijuhtimise raampõhimõtted ja protseduurireeglid;

  2. riskide tuvastamine ja hindamine;

  3. riskihaldusmeetodi valik ja sisekontrollimeetmete rakendamine;

  4. seire, aruandlus ja muudatuste sisseviimine, korrigeerimine;

  5. riskikultuur.

 

Võta meiega ühendust ja me aitame sul luua riskiteadliku organisatsiooni.

Teenuse raames me kaardistame olemasoleva olukorra lähtuvalt riskijuhtimise süsteemi küpsusastmest ning teeme ettepanekud süsteemi parendamiseks. Lisaks koolitame nii juhtkonna kui personali.

Ettevõtte toimepidevuse tagamine

Äriettevõtte juhtimine võrreldes riigiasutuste ja osati ka riigi äriettevõtetega on ühelt poolt lihtne, teiselt poole keerulisem. 
 
Lihtne selles mõttes, et eesmärk on teada - maksimaalne kasum omanikele ning muudatusi on võrdlemisi lihtne sisse viia.
Raskem selles mõttes, et kui  kulud ületavad tulusid, siis riigi poolt keegi sulle toetuste näol appi ei tule. On selge, et riigi äriühinguid nii naljalt pankrotti ei lasta ja riigiasutused ei saa pankrotti minna.

Seega eraettevõtte juht peab selgelt keskenduma sellele, kuidas omade vahendite ja piiratud võimalustega eesmärgid ellu viia ka keerulisel ajal.

Meie aitame eraettevõtetel juhtida tähelepanu toimepidevuse riskidele, sh tarneahela riskidele, millele koos juhtkonnaga koostame adekvaatsed maandamismeetmed. Kõiki riske ei pea kohe maandama, kuid kõiki olulisi peab jälgima. Me aitame sul luua varajase hoiatuse süsteemi, et õigel ajal olulistele riskidele reageerida.