top of page

ELUTÄHTSA TEENUSE OSUTAJA TOIMEPIDEVUSE  PLAANI KOOSTAMINE NING UUENDAMINE

Elutähtsa teenuse osutaja (ETO) kirjeldab plaanis tingimusi, mille korral rakendatakse plaanis kirjeldatud meetmeid, kasutuselevõtmise korda ja koostab vajalikud taastekavad.

Taastekavad sisaldavad
1) kriitilise tegevuse või elutähtsa teenuse katkestuse või häire lahendamise juhi kontaktandmed;
2) tegevused, mida teenuseosutaja plaanib olukorra lahendamiseks;
3) kriitilise tegevuse või elutähtsa teenuse katkestuse või häire lahendamisse kaasatava isiku kontaktandmed ja põhitegevus ning võimaluse korral alternatiivne tegevus;
4) kriitilise tegevuse, elutähtsa teenuse katkestuse või häire lahendamiseks vajalike kriitilise tegevuse ressursside loetelu ning selgitus ressursside hankimise viisi ja selleks kuluva aja kohta;
5) võimaluse korral teenuseosutaja või partneri alternatiivsed tegevused teenuse kriitilise tegevuse või elutähtsa teenuse katkestuse või häire lahendamiseks, kui varem rakendatud tegevused ei andnud soovitud tulemust;
6) leevendavad meetmed või, kokkuleppel korraldava asutusega, otsustamise kord, kuidas neid meetmeid rakendada;
7) avalikkusele edastatav teave ja käitumisjuhised;
8) elutähtsa teenuse taastamise prognoositav aeg.
 

Teenuse hulka kuuluvad

1) Plaani koostamine koostöös asutuse võtmeisikutega

2) Parendusettepanekute tegemine

3) Kooskõlastamine oluliste osapoolte ja toimepidevust korraldava asutsega.

4) Personali koolitust

MÕNED KLIENDID

toimepidevuse_riskianalüüs_edited.png
kriisireguleerimine.PNG
bottom of page