top of page

TEENUSED ELUTÄHTSA TEENUSE OSUTAJALE

44

riskianalüüsi

44

plaani

13

õppust

Toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine ning uuendamine

Seaduses nõutud toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine koostöös ettevõtte võtmeisikutega, kooskõlastamine elutähtsat teenust korraldava asutusega ning asutuse personali koolitamine.

Toimepidevuse õppuse korraldamine

Seaduses nõutud toimepidevuse õppuse ettevalmistamine, juhtkonnas kooskõlastamine, osapoolte kaasamine  ja koolitamine, õppuse läbiviimine ja hindamine ning tagasiside ja kokkuvõtte esitamine.

Objektikaitse korraldamine

Seaduses nõutud objektikaitse analüüsi ja plaani koostamine, parendusettepanekute tegemine ning pidev nõustamine.

Uue Tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse senisel kujul kehtima hakkamisel oleme alustanud valdkonna murede ja rõõmude selgeks tegemist järgmistes sektorites (toidu julgeolek kui elutähtis teenus):

 • toidu tootmine

 • toidu hulgimüük

Ehk siis valmistume järgmiste sektori ettevõtete profesionaalseks abistamiseks:

 • teravilja-, pagari- või makarontoodete tootja

 • looma pidaja liha või piima tootmise eesmärgil

 • liha käitleja

 • piima käitleja

 • toidu jaekaubandusettevõtja

Koostamisel kasutame kahte tüüpi metoodikat:

 • projektijuhimise meetod oluliste partneritega

 • drafti ehk ettepaneku meetod asutuse võtmeisikutele

 

Drafit meetod tähendab, et me teeme asutuse tegevused ja protsessid endale piisavalt selgeks ning selle põhjal koostame nö "esmase ettepaneku", mille asutuse võtmeisikud läbi töötavad ja parendusettepanekuid teevad. See kehtib kõikide kaasatud osapoolte kohta, kellel on kriisi lahendamiseks oluline vahend, ruum, teadmised, õigus või ressurss. Meie praktikas on see olnud seni kõige parem ja kiirem meetod, sest meil on spetsiifilised teadmised ja oskused kriisijuhtimisest. Projektijuhtimise meetodina kriisiplaani koostamine töötab hästi siis, kui läbiviija on eriteadmised projektijuhtimisest ning koos töötajatega proovitakse leida mingi teadmine kriisijuhtimisel. Meil on vastupidi - meie teeme ettepanekud ja siis võtmeisikutega hakkame seda sobitama asutuse organisatsioonikultuuri nii, et uue vastuvõtmine oleks maksimaalselt kiire ja valutu. 

Projektijuhtimise meetod on hea oluliste koostööpartnerite kaasamisel, sest üldjuhul on neil juba kriisijuhtimise teadmised asutuses sees olemas. Kui ei ole, siis kasutame nende puhul kombinatsiooni neist kahest. Oluline on, et:

 • kõik osapooled tahavad kokkulepitud tegevusi ja ülesandeid täita

 • meie klient saab õigeaegselt omale toimiva plaani

Koostamise juurde kuuluvad ka:

 • koondseminar kõikide osapoolte võtmeisikutega

 • asutuse töötajate koolitused ja abistamine

 • kooskõlastamine kõikide oluliste osapooltega.

Viimased tööd

Toimepidevuse riskianalüüs ja plaan

AS Maardu Linnavarahooldus toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani uuendamine.

Toimepidevuse riskianalüüs ja plaan

Toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani uuendamine uuendamine Võru Vallavalitsuse tellimusel.

Toimepidevuse riskianalüüs ja plaan

AS Lahevesi toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine

bottom of page