top of page

TEENUSED ELUTÄHTSA TEENUSE OSUTAJALE

Uus tsiviilkriisideks valmisoleku ja riigikaitse seadus (02.03.2023 seisuga alles eelnõu) lubab mitmel sama elutähtsat teenust osutaval asutusel teha ühine riskianalüüs ja plaan. Näiteks kui X vallavalitsuse heaks teostab kohalike teede sõidetavuse tagamist 20 ettevõtjat, siis vallavalitsuse loal saavad nad esitada ühise riskianalüüsi ja plaani.

Teenused täpsemalt

Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs ja plaan tee-ettevõtjatele

Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs ja plaan soojusettevõtjale

Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs ja plaan vee-ettevõtjatele

UUS! Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs ja plaan teravilja-, pagari- või makarontoodete tootjale*

UUS! Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs ja plaan looma pidajale liha või piima tootmise eesmärgil*

UUS! Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs ja plaan liha käitlejale*

UUS! Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs ja plaan piima käitlejale*

UUS! Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs ja plaan toidu jaekaubandusettevõtjale*

* - muutuvad elutähtsa teenuse osutajaks (teatud piirmääradest) alles peale seaduse vastu võtmist. Hetkel ei ole.

bottom of page