top of page

Asutuse toimepidevuse tõstmise teenus on kõikidele neile, kes otseselt ei ole elutähtsa teenuse osutaja või kellel pole otseseid püsivaid kriisiülesandeid, kuid kes hoolivad oma asutuse käekäigust ja eesmärkide saavutamisest.

asutuse toimepidevuse tõstmine

Asutuse toimepidevuse suurendamine on strateegiline protsess, mille käigus:

1) hinnatakse organisatsiooni kriitilisi funktsioone ja nende sõltuvust teistest ressurssidest, et tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus erinevates olukordades. See hõlmab riskianalüüsi, kus tuvastatakse ja hinnatakse võimalikke ohte, mis võivad mõjutada organisatsiooni toimimist.

2) hinnatakse olemasolevaid võimeid, et tuvastada puudused ja lüngad

3) koostatakse selge ja paindlik reageerimise plaan

4) koolitatakse võtmepersonal

5) testitakse plaanide toimivust

6) viiakse sisse vajalikud muudatused ja õpitakse.

Toimepidevuse strateegiline protsess on oluline samm organisatsiooni vastupanuvõime suurendamiseks ja kriisideks ettevalmistumiseks

Me koostame su asutusele tervikliku toimepidevuse tagamise strateegia, mis on kooskõlas asutuse üldiste strateegiliste eesmärkide ja fookustega.

Olemuselt ei ole see eraldiseisev strateegia, vaid asutuse strateegia lisaga.

 

Strateegia sisaldab:

1) riskide ja võimekuste, sh ressursse juhtimise süsteemi ülesehitus ning pidev jälgimine

2) paindliku kriisijuhtimise ülesehitus vastavalt ohutasemetele

3) võtmeisikute koolitus ja infopäevad

4) asutusesiseste dokumentide muutmise ettepanekud

5) sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamine

6) testimiste ja õppuste korraldamine ning sagedus

7) KPIde määramine ja jälgimine

8) muudatuste ja uuenduste korraldamine

Kui palju maksab asutuse toimepidevuse strateegia koostamine?

Teenuse hind sõltub tellitavate tööde mahust ja asutuse suurusest. Mõned asutused soovivad vaid toimepidevuse riskide hindamist, mõned vaid kriisijuhtimise võimekuse parendamist. Senine praktika siiski näitab selgelt, et tervikstrateegia tellimine meilt maksab ca 50% vähem, kui tellida töid eraldi või võtta asutusse tööle spetsiaalne inimene, kes sellega tegeleb. Kõige kiirem ja mõistlikum on võtta meiega ühendust, saame kokku, täpsustame sinu soovid ja me anname lõpliku hinna. 

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused kriisijuhtimise ja toimepidevuse korraldamisel erinevates valdkondades: omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted, riigi äriühingud. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad riskidele reageerimise võimet tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas ehitada omale üles üks korralik kriisijuhtimise süsteem. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. 

Täielik ja pidev koostöö
Kriisijuhtimise võimekuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.​
Toetav tugi
Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.
Lihtsalt arusaadavad tööd
Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha
Fikseeritud hind
Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.
bottom of page