top of page

Asutuse toimepidevuse tõstmise teenus on kõikidele neile, kes otseselt ei ole elutähtsa teenuse osutaja või kellel pole otseseid püsivaid kriisiülesandeid, kuid kes hoolivad oma asutuse käekäigust ja eesmärkide saavutamisest.

MIKS ON TOIMEPIDEVUS OLULINE?

Miks on toimepidevus oluline?

MIS ON ASUTUSE TOIMEPIDEVUS?

Elutähtsad teenused, nagu arstiabi, elektrienergia, transpordiühendused ja pangandusteenused, on hädavajalikud riigi ja ühiskonna toimimiseks. Kui need teenused ei ole toimepidevad, võib see häirida ühiskonna normaalset toimimist.

Jätkusuutlik juhtimine

Toimepidevuse tagamine ei ole ühekordne projekt, vaid kestev protsess, mis on oluline osa ettevõtte või asutuse jätkusuutlikust juhtimisest.

Teenuste tagamine

Toimepidevus on hädavajalik teenuste pidevuse tagamiseks, eriti kriitiliste teenuste puhul nagu tervishoid, turvalisus ja infrastruktuur. Organisatsioonid peavad suutma toimida isegi hädaolukordades, et tagada kodanike vajaduste rahuldamine.

Riskide maandamine

Toimepidevus aitab organisatsioonidel maandada riske, mis võivad mõjutada nende tavapärast tegevust. See hõlmab nii loodusõnnetusi kui ka inimtekkelisi sündmusi, nagu küber rünnakud või terrorism.

Usaldusväärsus ja mainekujundus

Organisatsiooni võime kiiresti reageerida ja taastuda hädaolukorras suurendab usaldusväärsust ja aitab kujundada positiivset mainet. See on oluline nii klientide kui ka üldsuse silmis.

Seaduste ja määruste järgimine

Püsiva kriisiülesandega asutused ja elutähtsa teenuse osutajad on  seadustega kohustatud tagama toimepidevuse teatud tasemel. Selle järgimine on oluline õiguslike kohustuste täitmiseks.

Finantsiline stabiilsus

Hädaolukordadeks valmisolek ja toimepidevus aitavad vähendada finantsriske. Organisatsioonid, kes suudavad kiiresti taastuda, võivad vältida suuri kahjusid ja säilitada finantsilist stabiilsust.

Kiire reageerimine muutustele

Toimepidevus on seotud ka võimega kiiresti reageerida muutustele nii sisemises kui ka välises keskkonnas. See võimaldab organisatsioonil kohaneda uute tingimustega ja säilitada konkurentsivõimet.

Pikaajaline edu

Organisatsioonid, kes suudavad pikaajaliselt säilitada toimepidevuse, on paremini positsioneeritud püsima muutuvates ja ettenägematutes tingimustes ning saavutama pikaajalist edu.

MindUp Systems saab sind aidata

KUIDA ME SAAME AIDATA?

Me koostame su asutusele tervikliku toimepidevuse tagamise strateegia, mis on kooskõlas asutuse üldiste strateegiliste eesmärkide ja fookustega. Olemuselt ei ole see eraldiseisev strateegia, vaid asutuse strateegia lisaga. Strateegia sisaldab:

1) riskide ja võimekuste, sh ressursse juhtimise süsteemi ülesehitus ning pidev jälgimine

2) paindliku kriisijuhtimise ülesehitus vastavalt ohutasemetele

3) võtmeisikute koolitus ja infopäevad

4) asutusesiseste dokumentide muutmise ettepanekud

5) sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamine

6) testimiste ja õppuste korraldamine ning sagedus

7) KPIde määramine ja jälgimine

8) muudatuste ja uuenduste korraldamine

KUI PALJU MAKSAB?

Kui palju maksab asutuse toimepidevuse strateegia koostamine?

Teenuse hind sõltub tellitavate tööde mahust ja asutuse suurusest. Mõned asutused soovivad vaid toimepidevuse riskide hindamist, mõned vaid kriisijuhtimise võimekuse parendamist. Senine praktika siiski näitab selgelt, et tervikstrateegia tellimine meilt maksab ca 50% vähem, kui tellida töid eraldi või võtta asutusse tööle spetsiaalne inimene, kes sellega tegeleb. Kõige kiirem ja mõistlikum on võtta meiega ühendust, saame kokku, täpsustame sinu soovid ja me anname lõpliku hinna. 

VÕTA ÜHENDUST
MIKS MEIE?

Miks MindUp Systems?

MindUp Systemsil on pikaajalised kogemused toimepidevuse tagamisel erinevates valdkondades: vesi ja kanalisatsioon, kaugküte, teede sõidetavus. Saame ja oskame aidata kõiki asutusi, kes soovivad või peavad toimepidevust tõstma. Meil on kogunenud üksjagu praktikat, mis võimaldab meil anda klientidele soovitusi, kuidas oleks mõistlik ja rahaliselt otstarbekas riskidega tegeleda ning võimekusi juhtida toimepidevuse nõuete täitmiseks. Meil on oskus näha tervikpilti ja hinnata riske süsteemselt. Kasutame Riigikantselei poolt välja töötatud metoodikat, et dokumentide hindamisprotsess oleks võimalikult kiire. 

Täielik ja pidev koostöö

Toimepidevuse suurendamine saab toimuda vaid koostöös asutuse juhi, võtmeisikute ning oluliste partneritega. Meie koostame sulle strateegia, raamistiku, kaasame õigel ajal õiged inimesed.

Toetav tugi

Me oleme alati olemas, kui asutus ise soovib oma sisemiste ressurssidega esialgu riskijuhtimise keerulises maailmas hakkama saada. Helista, saada kiri, arutleme - see ainult rikastab.

Lihtsalt arusaadavad tööd

Me koostame dokumente, analüüse, plaane ja standardeid lihtsalt, arusaadavalt ja põhjendatult nii, et kõik asutuse töötajad saavad aru, miks, kuidas ja mida on vaja teha

Fikseeritud hind

Me lepime kliendiga hinna kokku enne tööde algust. Ei mingeid varjatud kulusid või hilisemaid "see-asi-läks-kalllimas" lugu. Kokkulepe on kokkulepe ja seda meie austame.

Võta ühendust MindUp Systems riskijuhtidega

bottom of page