top of page

Asutuse toimepidevuse plaani raames määrame koostöös asutuse võtmeisikutega ära:

asutuse kriisiaegsed ülesanded

- kriisi ajal rakendatavad töö- ja ametikohad

- isikkoosseisu kriisirollid

- isikkoosseisule kriisirollid

- asutuse kriisiaegse tegutsemise korraldus

- asutuse kriisiaegse ülesehituse kujunemine

- isikkoosseisu teavitamise korraldus

- isikkoosseisule sõnumid ja tegutsemisjuhised

- suurendatakse asutuse toimekindlust

- objektikaitse korraldus ja meetmed

'Ehk siis sisuliselt loome teile kriisijuhtimise terviksüsteemi.

Koostamisel kasutame kahte tüüpi metoodikat:

  • projektijuhimise meetod oluliste partneritega

  • drafti ehk ettepaneku meetod asutuse võtmeisikutele

 

Drafit meetod tähendab, et me teeme asutuse tegevused ja protsessid endale piisavalt selgeks ning selle põhjal koostame nö "esmase ettepaneku", mille asutuse võtmeisikud läbi töötavad ja parendusettepanekuid teevad. See kehtib kõikide kaasatud osapoolte kohta, kellel on kriisi lahendamiseks oluline vahend, ruum, teadmised, õigus või ressurss. Meie praktikas on see olnud seni kõige parem ja kiirem meetod, sest meil on spetsiifilised teadmised ja oskused kriisijuhtimisest. Projektijuhtimise meetodina kriisiplaani koostamine töötab hästi siis, kui läbiviija on eriteadmised projektijuhtimisest ning koos töötajatega proovitakse leida mingi teadmine kriisijuhtimisel. Meil on vastupidi - meie teeme ettepanekud ja siis võtmeisikutega hakkame seda sobitama asutuse organisatsioonikultuuri nii, et uue vastuvõtmine oleks maksimaalselt kiire ja valutu. 

Projektijuhtimise meetod on hea oluliste koostööpartnerite kaasamisel, sest üldjuhul on neil juba kriisijuhtimise teadmised asutuses sees olemas. Kui ei ole, siis kasutame nende puhul kombinatsiooni neist kahest. Oluline on, et:

  • kõik osapooled tahavad kokkulepitud tegevusi ja ülesandeid täita

  • meie klient saab õigeaegselt omale toimiva plaani

Koostamise juurde kuuluvad ka:

  • koondseminar kõikide osapoolte võtmeisikutega

  • asutuse töötajate koolitused ja abistamine

  • kooskõlastamine kõikide oluliste osapooltega.

bottom of page