top of page

Tegemis on süsteemse lähenemisega, kus erinevate kriisi tasemete ja julgeoleku tasemete juures määratakse ära:

asutuse kriisiaegsed ülesanded

- kriisi ajal rakendatavad töö- ja ametikohad

- isikkoosseisu kriisirollid

- isikkoosseisule kriisirollid

- asutuse kriisiaegse tegutsemise korraldus

- asutuse kriisiaegse ülesehituse kujunemine

- isikkoosseisu teavitamise korraldus

- isikkoosseisule sõnumid ja tegutsemisjuhised

- suurendatakse asutuse toimekindlust

- objektikaitse korraldus ja meetmed

Lisaks:

- tuvastame detailselt olemasoleva olukorra ja sõltuvused

- koostame vajalikud plaanid

- suurendame staabi toimepidevust

- valmistame plaanid evakueerimiseks ja evakuatsioonikoha töö tagamiseks.

bottom of page